Sözlükte "evre" ne demek?

1. Bir olayda, birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, fazevre

Evre kelimesinin ingilizcesi

n. stage, phase, degree, state