Sözlükte "evre" ne demek?

1. Bir olayda, birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz.

Evre kelimesinin ingilizcesi

n. stage, phase, degree, state

Son eklenenler